• Aleksander Sibul 130

 • SISSEJUHATUS

  Aleksander August Sibul sündis 4. novembril 1884. aastal Tartumaal Vara vallas Singli talus taluperemehe Peep Sibula (1846–1922) ja Miina Sibula (sünd. Weltbach 1851–1919) viienda lapsena. Isa Peep oli ärksa meelelaadiga mees ja peres valitses vaim, et lastele on vaja haridust anda. A. Sibula lell Juhkum Sibul oli üks neist, kes moodustas koduvallas raamatukogu kuratooriumi, ta oli ametivõimude ees loahankijaks ja vastutajaks 1882. aastal Vara vallas asutatud raamatukogule. Aleksander Sibul õppis lugemise ammu enne kooli selgeks ja sai võimaluse juba varases eas raamatukogu kasutada.

  Aleksander Sibul sai hariduse Vara Matjama Vallakoolis (1895–1898) ja Maarja-Magdaleena kihelkonnakoolis (1898–1901). Juba kihelkonnakoolis õppimise ajal tegi ta kaastööd ajalehtedele. 1901-1907 õppis ta Hugo Treffneri Eragümnaasiumis, kust sai alguse tutvus Anton Hansen Tammsaarega ja Bernhard Lindega. Peale koolitee lõppemist töötas ta Helme valla laenu-hoiuühisuse raamatupidajana ja koduõpetajana, tehes samal ajal kaastööd „Postimehe” toimetusele.

 • 1910 – 1916 töötas Aleksander Sibul ajakirjanikuna „Viljandi Teatajas“ ja „Sakalas“. Samal ajal võttis ta osa Viljandi lugemisringi raamatute korraldamise tööst ning kui 1911. aastal alustas selts raamatute laenutamist, siis seltsi raamatukoguhoidjana töötas ühiskondlikus korras Aleksander Sibul. 1916. aastal võttis ta osa A. L. Šanjavski ülikooli vabaharidustöö kursustest, kus kuulas loenguid ka raamatukogude tööst. 1916. aasta lõpus asus ta tööle Helsingisse Soome telegraafivalitsusesse ning tegutses ühiskondlikus korras Helsingi Eesti Haridusseltsi raamatukogu korraldamisel. Seltsis tutvus Aleksander Sibul oma tulevase abikaasa Leenaga.

  Tallinna Keskraamatukogu juhtimise töö võttis Aleksander Sibul üle 1920-1921 aastavahetusel. Tema eestvedamisel kasvas senisest lugemistoast välja mitme osakonna ja haruraamatukoguga Eesti suurim rahvaraamatukogu. Tema südameasjaks oli hästikomplekteeritud rikkaliku kogu loomine, mille hävitamise tunnistajaks tal paraku tuli okupatsioonide ajal olla. Oma raamatukogu juhtimise kõrval tegeles Aleksander Sibul aktiivselt Eesti raamatukogunduse arendamisega. Ta oli esimese eestikeelse raamatukogunduse käsiraamatu autor, üks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu asutajatest ja selle kauaaegne esimees, üle kümne aasta ajakirja „Raamatukogu“ toimetaja.

 • Ta oli lektoriks paljudel raamatukogundust õpetavatel kursustel ja suur osa tolleaegsetest rahvaraamatukogu juhtidest olid tema õpilased.

  Aleksander Sibulat sidus sõprus A. H. Tammsaarega, samuti olid tal tihedad kontaktid B. Linde, E. Hubeli jt-ga. Eesti kirjandusse on Aleksander Sibul oma jälje jätnud A. H. Tammsaarele kirjanduse vahendamise ja soovitamisega. Püsiva kultuuriloolise väärtusega on A. Sibula mälestused Tammsaarest.

  1950. aasta oli haritlaste tagakiusamise kõrgaeg Eestis, samal aastal tagandati Aleksander Sibul Tallinna Keskraamatukogu direktori kohalt. Alles aastaid hiljem võisid Keskraamatukogu töötajad taastada aktiivse suhtlemise endise direktoriga ning taas väärtustada tema poolt tehtut. Aleksander Sibul suri 5. novembril 1981, ta saadeti viimsele teekonnale oma raamatukogust.

 • Aleksander Sibulal ei teostunud plaan jäädvustada kirjalikult oma tegevus Keskraamatukogus. Tütred Astraea (1924-2013) ja Helle (sünd 1928) panid isa eest kirja meenutused Keskraamatukogu arendamisest, täiendades neid oma mälestustega.
  Tollele ajale omaselt elas direktor Aleksander Sibula pere ametikorteris raamatukoguhoones (aastatel 1928-1951) ning nende pere kodune elu oli tihedalt läbi põimunud sündmustega raamatukogus.

  Astraea Sibul on kirjutanud „… meie kodune elu oli tihedalt läbi põimunud sündmustega raamatukogus. Võtsime osa raamatukogus toimunud üritustest, ühistel söögiaegadel arutati raamatukogus toimunud sündmusi.“ (Sibul 2007, lk 86)
  Ametikorteris elamine võimaldas Aleksander Sibulal oma töö ühendada sujuvalt pereeluga. „Isa töökabinet asus just söögitoa all, nii et isa lõunale kutsumiseks piisas, kui ema koputas kannaga isale märguandeks vastu põrandat. Tavaliselt veetis pere kõik söögiajad koos“ on meenutanud Astraea Sibul. (Sibul 2007,lk 89)


 • Kui 30ndatel viidi kantselei II korrusele, siis „oli emal võimatu kannaga põrandale koputades isale lõunale tulekuks märku anda, tuli mul lipsata ja ema sõnum edasi anda. Neil käikudel kohtasin nii mõnigi kord isa kabinetis istuvat kirjanikku A. H. Tammsaaret, kes mind alati heatahtliku pilguga silmitses. Mõnikord oli ka B. Linde seal, kas üksi või koos A. H. Tammsaarega.“ (Sibul 2007, lk 93)

  Puhkuse ajaks sõitis pere tavaliselt Tallinnast ära. Helle Sibul on meenutanud: „Kui Tammsaare elas, vaatasid isa ja Tammsaare oma peredele kevadel suvekorterid valmis – meie ja Hansenid suvitasime enamasti samas kohas – Narva-Jõesuus, Võsul, Elvas. Isa sai küll suvel kuu aega puhkust, aga keegi oli teda ikka tööl asendamas, sest raamatukogu oli suve läbi lahti. Olime vahel Narva-Jõesuus kolm kuud järjest. Isa käis meid vaatamas ja sõitis jälle tööle tagasi“. (Sibul 2007, lk 110)

  Astraea Sibul on kahe pere – Sibula ja Tammsaare - tihedat läbikäimist suvepuhkuste ajal kirjeldanud järgmiselt:

 • „Kirjaniku lemmiksuvituskoht oli Narva-Jõesuu ja et ka Sibula perekonnal oli kavatsus 1932. a. suvi veeta Narva-Jõesuus, siis tekkis pereisadel soov koos sõita pühapäevaks Narva-Jõesuusse suvekorterit otsima. Sel puhul tuli kirjanik eelnevalt Sibula korterisse asja arutama. Ta näis kuidagi väiksena, kössitõmbununa. Lepiti kokku, et väljasõit toimub laupäeva öösi, et hommikuks Narva-Jõesuusse jõuda. Pühapäevane päev oli ette nähtud suvekorteri otsimiseks, tagasisõit pidi toimuma ööl vastu esmaspäeva. Kokkuhoiu mõttes sõideti III klassi vagunis, kus olid kõvad puupingid. Koos perekonnaga sõideti II klassis, kus olid pehmete valge-sinitriibuliste istmetega kupeed. Meie pered ei sõitnud koos. Esmalt saabus Narva-Jõesuusse meie perekond, mõne nädala möödudes kirjaniku pere. Suvilad asusid lähestikku, nii käidi üsna tihedalt läbi. Tavaliselt mindi hommikupoolikul koos mereranda, kuhu oli küllaltki pikk maa.

  Käthe Hansen ja Leena Sibul kõndisid tavaliselt ees, lapsed — Riita ja Erik Hansen ning Astraea ja Helle Sibul — naerdes ja vadistades järel. Riita Hansen oli 1932. aastal 11-aastane sihvakas pikasääreline preilihakatis, küllalt tark ja iseteadev. Tema 3-aastane vend Erik oli aga äärmiselt armas valgejuukseline poisike, keda kodused kutsusid Pussaks.

 • Pussake oli küll beebiliku välimusega, kuid oma ea kohta hästi arenenud. Nii sobisime meie, 1924. aastal sündinud Astraea ja 1928. aastal sündinud Helle, oma ea poolest kirjaniku lastele hästi mängukaaslasteks.
  Pikal rannateekonnal tavatses Astraea jutustada enda välja mõeldud jutukesi, mida Pussa suure huviga kuulas. Koos käidi mitte ainult rannas, vaid ka kuursaali lähedal pargis ja Narva-Jõesuu avarates metsades. Metsas oli veel Vabadussõja-aegseid kaitsekraave, kus lastel oli mõnus ronida ja mängida. Ühel niisugusel metsaskäigul tuli Riitale mõte hakata Astraeale matemaatikat õpetama. Riita oli küllaltki hea pedagoogilise vaistuga, emade imestuseks suutis ta lühikese ajaga üsna palju õpetada. Ta oli ka päris osav õmblemises, oma nukkudele oli ta kõik riided ise valmistanud.
  Et Helle Sibul oli sama aasta mais olnud raskesti haige, hoiti teda väga, seejuures sai vanem õde rohkem vabadust maitsta.
  Üldse puudus Sibula lastel võimalus enne kooliminekut lävida teiste lastega. Elati ju ametikorteris südalinnas, kus puudus hoov mängimiseks, ja lapsi viidi jalutama isa-ema käekõrval.

  Suvel, kui naabersuvilates oligi meieealisi lapsi, ei lubatud nendega mängida: meie pere kodukord nägi ette, et mängida tohtis ainult nende lastega, kelle vanemaid meie vanemad tundsid.

 • Ei ole siis imestada, et tundsime oma uutest mängukaaslastest suurt rõõmu, pealegi olid need tublid hästiarenenud lapsed. Möödus suvi ja katkes läbikäimine kahe pere laste vahel. Elati üksteisest küllaltki kaugel, pealegi ei käinud tüdrukud ühes koolis. Riita Hansen õppis E. Lenderi eragümnaasiumis, mina aga alustasin oma õpinguid Tallinna XIV algkoolis Tatari tänavas.“  (Sibul 2000)

  * Järgnevad postkaardid pärinevad Astraea ja Helle Sibula erakogust. Klikkides postkaartidel, saab lugeda lisainfot. Tekstid, mis paiknevad postkaartide kõrval, on postkaartidelt maha kirjutatud muutmata kujul.

 •       Proua Leena Sibul
  Metsa tän 21.
  Wõsu

  19.6.31

  Armas Sirts

  Eile õhtul sadas siin hirmsal kombel. Ei saanud toastki välja. Tulin eile hommikul Paidest tagasi. Sõitsime autoga Aegviitu. Olen veel praegu neist sõitudest väsinud, sest pole korralikult puhata saanud. Kui jaanilaupäeval ilus ilma ja auto läheb, siis tulen. Siis tuleb Tartu sõita ja seal maale. Üks alaline rändamine. Saatsin sulle lehed. Kas said kätte. Sirkelile on troonipärija tulnud. Pühapäeval kui tööst mahti saan, sõidan Nõmmele. Tervisi sulle ja lastele.

  Papa
 •       Proua Leena Sibul
  Metsa tän 21
  Wõsu

  19.6.31

  Armas Sirts!

  Ei saanud Sulle Olioni saata, sest uus number tuli alles täna kätte. Saadan järgmine kord. Küür on küürimisest valus. Eile ja täna sadas siin vihm. Ainult täna hommik oli ilus. Ma maksin paki eest autojuhile, ega Sa ka ei maksnud. Hellele ma paremat pildiraamatute ei leidnud. Praegu lõpetan aruannet ja siis asun Soovitavate raamatute nimestiku koostamisele. Tuleval nädalal on vist järgmine koosolek. Tervisi Sulle ja lastele.

  Papa

  Tallinnas, 1. juulil 1931.
 •       V.a. proua L. Sibul
  Metsa tän 21
  Wõsu

  Tallinnas, 3.07.31

  Tahan mamma juure minna tikerberide sissekeetmise ja trikoo värvimise pärast. Dr Sibul kutsus pühapäevaks oma poole maale. Dr. Peets on tagasi tulnud. Näinud teda veel ei ole. Saada mõni summadan tagasi. Kui pakku saata, siis ei ole millegagi saata. Juunikuu kokkuvõtte saadan sulle homme, täna ei saanud selle tegemiseks mahti. Teen praegu soovitavate raamatute nimestikku. Tervisi kõigile

  Papa

 •       V.a. proua L. Sibul
  Metsa t. 21.
  Wõsu

  Armas Sirts

  Mamma tuleb kolmapäeval tikerberisid keetma. Kas 10 liitrist piisab? Kas mahutada nad suurematesse pudelitesse või väiksematesse? Doktori juurde ei viitsinud minna. Ilm oli liiga kuum. Veel kella 1/2 9 aegu oli raekoja juures 18 kraadi sooja. Meie kraadiklaasi lõi tuul akent kinni lüües katki. Peab uue tooma. Mamma saadab sulle terviseid. Tervisid sulle ja lastele.

  Papa

 •       V.a. proua L. Sibul
  Metsa t. 21.
  Wõsu

  Armas Sirts. Tahad uusi raamatuid, kuid vanu ei saada ära. Miks Sa ei pannud neid summadani sisse. Ma ei tea, kas sõidan kolmapäeval või neljapäeval. Puhkus algab neljapäeval. Supelmantli riide ostsin täna lõpuks. Maksin 30 krooni. On tumesinine kui taevas. Tahad kõiksugu asju saada, kuid mulle ei mahu nad summadani. Pean vist teised riided kaasa tooma. Need ähvardavad seljas ära laguneda. Pesu ja muu kribu-krabu võtab ruumi. Viimati tuleb veel teine summadan võtta.

  Tervisid.
  Papa

 •       V.a. proua L. Sibul
  Metsa t. 21.
  Wõsu

  12 VII 1931

  Kui mul üle ühe paki ei tule, siis sõidan kolmapäeval Rakvere kaudu. Tuleb aga veel teine pakk, siis jään juba neljapäevaks ja sõidan siit otse. Kahe pakiga oleks seal raske ümber istuda. Lähen nüüd tsipake jalutama. Ilm läks ilusamaks olen terve päeva toas istunud. Tervisid sulle ja lastele

  Papa
 •       Proua Leena Sibul
  Sohwia tän 3
  Narva-Jõesuu

  Täna tuli klaveri parandaja. Liimis ja kittis teine. Homme tuleb jälle. Näis, kuidas see töö tal välja tuleb. Otsisin klaveri võtit, et ka klahve puhastada lasta. Leidsin viimati sahtlist. Samsoni visiidist, mis maksis 3 krooni, kinnitas Pedusaar 2 krooni. Rohtudest, mis maksid 6.15, jääb 20% meie kanda. See on tagasi saab 4.92, kuna meie kahjuks jääb 1.23 senti. Üldse saab tagasi 28 krooni 42 senti, kuna 16 krooni 48 senti jääb oma kanda. Analüüsi pärast lähen homme Taari juure, et täiendaks oma kirja. Täna oli siin vaikne ja õige soe ilm. Vilus oli 21 kraadi sooja. Tervisi sulle ja lastele.

  Papa
 •       V.a. h-ra A. Sibul
  Vabaduse puiestee 4
  Tallinn

  Armas Sirts

  Kõige viimane leht, mille sain, oli mineva reedene. Parem oleks kuis uusi põrandaid ei tehtaks siis pean jälle paari aasta pärast värvida laskma. Kas saaks magamistuppa lineleum põrand? Teised toad jääks vana põrandaga ja lakeervärviga värvitud. Kas saaks nii, et saali tuleks rohekas põrand ja, söögituppa kollakas? Mingil tingimusel ei maksa söögituppa uut põrandat teha laska, samuti saali ära hööveldada ja ilusaks värvida. See on kõik. – Kui juhtud siia tulema ehk saadad paki, too siis juurde: 1) Hellele Glycerin seep Frederkingi oma ja maksab turul naiste käes 20 senti. 2) kui leiad ülesse (pliidi kohal ripub) kalariiv. See on kõige kitsam ja pisem. 3) Helene Rannalt on ilmunud uus raamat, kas saaksid mulle tuua?

  1.VII 36 Elwa
  Tervisi kõikidelt.
  Sirts
 •       V.a. prl Helle Sibul
  Kalda t. 1.
  Elva

  Armas Helle.

  Kas ma Võidupühaks ja jaanipäevaks Elva sõidan, ei tea veel ütelda. See maksab ikkagi oma 6 kr. 40 senti. Kui ilm on hea, siis võib-olla sõidan teisipäeval erarongiga, mis siit väljub kell 13.45 ja on Elvas kell 18.14. Praegu ei tea veel kindlasti ütelda, kas sõidan. Igaks juhtumiks võiksite kirjutada, mis vaja. Kui peaksin tulema, siis toon kaasa. Täna on meil siin tuuline ja pilves. Hommikul oli soe, nüüd juba jahedam.
  Tervisi Sulle ja teistele.

  Papa
 •       V.a. prl Astraea Sibul
  Kalda tän 1.
  Elva
  Eesti

  Tamperes, 3.7.37

  Armas Astraea

  Sinu kaardi sain Viiburis kätte. Kongress lõppes eile. Peale lõppu sõitsime Mänby saarele. Siis olime vanas kindluse kohvikus koos teed ja kohvi joomas. Sealt läksime kohe jaama ja sõitsime Tamperesse. Proua Päärt, hr ja Proua Jürma sõitsid otse Helsingisse. Vastu võeti meid Tamperes suurepäraliselt. Käisime raamatukoguga tutvumas ja linna vaatama. Täna tehti mõned ostud. Ööd magame siin. Homme hommiku sõidame Helsingi ja sealt õhtu laevaga Tallinna. Kaardil Viiburi vana kindlus näha. Tervisid Sulle ja teistele.

  Papa
 •       V.a. prl. Astraea Sibul
  Kalda tän 1.
  Elva
  Eesti

  Helsingis, 4.7.37

  Olen juba jälle Helsingis tagasi. Tamperes võeti meid ülihästi vastu. Täna käisime linnas veel ringi ja õhtu sõidame Tallinna. Meri näib vaikne olevat. Postkontor oli täna kinni. Nii ei saanud siin ühtegi kirja. Palusin kirjad mulle järele saata. Tervisid kõigile.

  Papa
 •       V.a. prl Astraea Sibul
  Lembitu t. 21.
  Haapsalu
  Eestija

  Armas Astraea

  Istume praegu lõunalauas. Kongressi avamine on läbi ja kolm esimest referaati ära kuulatud. Õhtul on pürgermeistri juures teeõhtu. Eile õhtu olime prof Biržiškase juures õhtusöögil. Jõudsime siia kaunis väsinult, sest Riias sai rohkesti ringi joostud. Loodan see öösi rohkem magada saavat, eile saime päris hilja magama. Siin on suur kuumus.
  Tervisid

  Papa
 •       V.a hr. A. Sibul
  Vabaduse puiestee 4
  Tallinn

  15.VII 38

  Kallis papake!

  Täna on halb ilm. Vihma sajab ja on hirmus tuul. Me pole täna välja saanudki. Kas Sa oleksid nii hää ja tooksid Helle ja minu kallossid kaasa. Kui teile on tulnud Napoleon II jagu, siis too see mammale. Kui Sul raskeks ei lähe, siis too see esimene jagu mulle.
  Tervitades Sind ja saaks Sulle palju suudlusi Astraea, Helle ja mamma.
  Sinu kaardid oleme saanud.
 •       V.a hr. A. Sibul
  Vabaduse puiestee 4
  Tallinn

  Haapsalus, 23.VIII 38

  Armas papa!

  Sain Su kirja kätte! Suur tänu tervituste eest! Kui sa juhtud pr. Seehusenit nägema, siis tervita teda meie poolt. Kas kursustel oma raamatukogu inimesi ka registreerinud on? Täna sajab meil terve päeva uduvihma. Läksime hommikul Anale vastu. Ta jõudis hommikul õnnelikult pärale. Meil eile sada äikesevihma. Kord raksatas õige kõvasti. Tuult ei ole, aga selle-eest on jahe. Ega kabinet enne meie äratulekut valmis ei saa? Tervisi mammalt ja Hellelt.
  Terv Astraea

  Stj. A. Sibul, Haapsalu, Lembitu 21
 •       V.a. prl Astraea Sibul
  Lembitu 6a
  Haapsalu

  Käisin eile Nõmmel kolamas ja Tipsit vaatamas. Ta luusib nüüd hoovis ringi ja kui mahti saab, siis teritab vana kušeti kallal küüsi. Minu tundis ikka veel ära ja laskis ennast silitada. Eesti Mängusid vaatamas ei käinud. Kolasime selle asemel laadaplatsil. Kui soe Pirital vesi, seda veel ei tea. 19. Juunil olevat olnud „Uudislehe“ teatel 18°C järgi. Olen need asjad, mis maha jäid, välja otsinud ja toon kaasa kui tulen. Terviseid Sulle ja teistele.

  Isa
 •       V.a. proua L. Sibul
  Lembitu 6
  Haapsalu

  Preili Sepp sõidab reede hommikul Haapsalu selle rongiga, mis siit väljub kell 8.02 ja on Haapsalus 10.27. Ma saadan temaga Sinu valge kübara ja mõne muu asja. Sa ehk lähed talle vastu ja võtad oma paki ära. Ma viin ise paki homme hommiku jaama. Ilmad on siin vilud ja tuulised. Palju tervisid Sulle ja lastele.

  Papa
 •       V.a. prl Helle Sibul
  Lembitu 6.
  Haapsalu

  Armas Helle

  Käisin toast tuppa ja paigutan asju ümber. Homme kavatsen klaveri lasta alla tuppa viia. Esmaspäeval tulevad maalrid. Puhvetkapist leidsin veel ühe prääniku. Sündis veel süüa. Homme ma Haapsalu ei sõida, vaid tuleva laupäeval. Tervisid Sulle ja teistele

  Papa
 •       V.a. prl Helle Sibul
  Põik tän 1.
  Elva

  Sain kaardi kätte. Kas sa ei ole veel Verevi järve ääres käinud? Ma kavatsen nii tööd korraldada, et homme siit kell 18 välja saan sõita ja siis kella 22.18 aegu Elva jõuan. Elvast sõidan edasi järgmisel hommikul. Tervisid Sulle ja teistele.

  Isa

  Petseris 4.06.40
 •       V.a. prl Astraea Sibul
  Põik t 1.
  Elva

  Armas Astraea

  Jõudsin eile väsinult koju. Õhtul käisin vannis ja siis kobisin magama. Äraoleku päevadel on rohkesti tööd ette kogunenud. Muidu läheb kõik enam-vähem endist rada. Ilmad on aga väga jubedad. Täna hommikul sadas tublisti ja nüüd õhtu on kõigena 6 kraadi sooja. Kütke oma ahju, ärge külmetage. Tervisid kõigile

  Isa

 •       V.a. proua L. Sibul
  Põik tän 1.
  Elva

  Olen praegu Pärnus. Loengud on läbi ja kell 4 algavad eksamid. Täna õhtu tagasi sõita vist ei saa. Tuleb jääda siia homme hommikuni. Täna on siin juba soem, kraadiklaas näitab vilus koguni 15 kraadi R. järele. Tervisid kõigile.

  Papa
  Pärnus 13.06.1940
 •       Astraea Sibul
  Põik tän 1.
  Elva

  Armas Astraea

  Käisin eile Ilse juures. Ta arvas, et teisipäeval toob klaveri tagasi. Kuhu meie ta siis paigutame, kas alla või ülesse? Eile oli kirjanduse läbivaatamise komisjoni koosolek, Teisipäeval on jälle. Täna on siin jahe ilm. Sadanud on vähe. Tervisid Sulle ja teistele.

  Papa
 •       Helle Sibul
  Põik tän 1.
  Elva

  Armas Helle.

  Ühe portfelli ma leidsin ja viisin parandusse. Kus teine, seda ma ei tea. Seni ei ole teda leidnud. Reede õhtu ma küll ei saa sõita. Sõidan kas laupäeva õhtu või kõige paremal juhtumil laupäeva hommikul. Sinu koolile tulevat uus juhataja nagu kuulsin. Vististi saavat selleks I. Allik. Kindel see veel ei olevat. Tervisid sulle ja teistele.

  Papa
 •       Tõrva
  7 a. kool
  Tiina Sibul

  Kallis tibu Tiina!

  Papa ja mamma soovivad Sulle parimat sünnipäeva!

  Pakk tuleb ka. Kuidas Sa elad ja kuidas suvitamine Sulle meeldib? Kas saunas käimine meeldis? Või on järves sulistada parem? Terviseid Sulle ja emale

  Papa
 •       Pärnu
  Raba tn. 3
  Tiina Sibul

  Armas Tiina

  Sinu kaardi saime kätte. Kas Sa siis oksendamisest jagu ei saanud? Tule siis rongiga tagasi. Puhka hästi ja õpi ujuma. Lähen täna Lasnamäele vaatama ja posti välja võtma. Pühapäeval kavatseme kõik Vasalemma sõita Alviinet vaatama. Terviseid emale. Suvita hästi.

  Papa

  13.08.59
 •       Tallinn 10
  Narva mnt 56-4
  Astraea Sibul

  Haapsalu 26.08.1964

  Kallis Astraea!

  Kui midagi ettenägematut ei juhtu, siis sõidame pühapäeval, 30. augustil kell 11 Haapsalust väljuva rongiga Keila, kus tuleb elektrirongile ümber istuda ja jõuame Tallinna kella 14 järel. Eile sadas järjekordselt. Täna läks õhtupoole selgeks. Tiina vaevles eile öösi gastriidi pärast. Kutsusin kiirabi välja. Täna on parem ja polikliinikus ja söömas. Tervisi

  Papa
 •       Tallinn
  Narva mnt 56-4
  Astraea Sibul

  2.aug.1966

  Armas Astraea

  Jõudsime siia. Lindi oli meil vastas. Ema ja Tiina sõitsid sanatooriumi bussiga, mina aga vedasin oma pakid käsitsi Wiedemanni tänavale. Teel sadas, kui Haapsallu jõudsime jäi vihm üle. Nüüd oleme postkontoris. Tuba on ühes vene perekonnas. Praegu ei oska tema kohta midagi öelda. Tervisid Sulle ja mammale minu ja Tiina poolt.

 • KASUTATUD MATERJALID:

  1. EE: Eesti entsüklopeedia (2003). http://entsyklopeedia.ee/ (08.10.2014)

  2. EE: Eesti entsüklopeedia (2006).http://entsyklopeedia.ee/ (27.10.2014)

  3. EE: Eesti entsüklopeedia (2006).http://entsyklopeedia.ee/ (22.10.2014)

  4. EE: Eesti entsüklopeedia. 12. kd. (2003). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 78

  5. Eesti entsüklopeedia. 6. kd. (1936). Tartu : Loodus, vrg 716

  6. EKABL: Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. (1996). Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus

  7. Jürma, M. (1938). Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 1937. a. tegevuse ülevaade. Suhetest välismaaga.- Raamatukogu, 6. ak, nr 2, lk 52-53 http://digar.nlib.ee/ (21.10.2014)

  8. [ III Balti riikide raamatukoguhoidjate kongress …]. (1938). - Raamatukogu, 7. ak, nr 1/2, lk 52-53 (Lühiteateid). http://digar.nlib.ee/ (21.10.2014)

  9. Kultuurimälestiste riiklik register (2013). http://register.muinas.ee/ (08.10.2014)

  10. Kultuurimälestiste riiklik register (2012). http://register.muinas.ee/ (23.10.2014)

  11. Sibul, A. (2007). Kui elasime raamatukogus.- Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. Tallinn: Tallinna Keskraamatukogu, lk 86-107

  12. Sibul, A. (2000). Lehekülgi mäluraamatust.- Videvik, nr 29. http://www.videvik.ee/ (20.10.2014)

  13. Sibul, H. (2007). Helle Sibul: „Minu mälestused sõjajärgsest raamatukogust.“- Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. Tallinn: Tallinna Keskraamatukogu, lk 108-110

  14. Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. (2007). Koost L. Viitol. Tallinn: Tallinna Keskraamatukogu

  15. A.H. Tammsaare Muuseumi fotokogu

  16. TEA entsüklopeedia. 5. kd. (2010). Tallinn : TEA Kirjastus, lk 14

  17. Tomann, V. (2011). Õhutemperatuur : õpiobjekt http://agromet2.weebly.com/ (08.10.2014)

  18. Vikipeedia (2014). http://et.wikipedia.org/wiki/Helene_Ranna (08.10.2014)

  19. Vikipeedia (2014). http://et.wikipedia.org/wiki/Petseri_klooster (23.10.2014)

  20. Vikipeedia (2013). http://et.wikipedia.org/wiki/Uudisleht (22.10.2014)

  21. Vikipeedia (2014). http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclovas_Biržiška (20.10.2014)
 • KASUTATUD MATERJALID:

  1. EE: Eesti entsüklopeedia (2003). http://entsyklopeedia.ee/ (08.10.2014)

  2. EE: Eesti entsüklopeedia (2006).http://entsyklopeedia.ee/ (27.10.2014)

  3. EE: Eesti entsüklopeedia (2006).http://entsyklopeedia.ee/ (22.10.2014)

  4. EE: Eesti entsüklopeedia. 12. kd. (2003). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 78

  5. Eesti entsüklopeedia. 6. kd. (1936). Tartu : Loodus, vrg 716

  6. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi eKartoteek.- Tallinna Linnateenijate meeskoor. http://tmm.ee/ (23.10.2014)

  7. EKABL: Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon. (1996). Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus

  8. Jürma, M. (1938). Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu 1937. a. tegevuse ülevaade. Suhetest välismaaga.- Raamatukogu, 6. ak, nr 2, lk 52-53 http://digar.nlib.ee/ (21.10.2014)

  9. [ III Balti riikide raamatukoguhoidjate kongress …]. (1938). - Raamatukogu, 7. ak, nr 1/2, lk 52-53 (Lühiteateid). http://digar.nlib.ee/ (21.10.2014)

  10. Kultuurimälestiste riiklik register (2013). http://register.muinas.ee/ (08.10.2014)

  11. Kultuurimälestiste riiklik register (2012). http://register.muinas.ee/ (23.10.2014)

  12. Sibul, A. (2007). Kui elasime raamatukogus.- Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. Tallinn: Tallinna Keskraamatukogu, lk 86-107

  13. Sibul, A. (2000). Lehekülgi mäluraamatust.- Videvik, nr 29. http://www.videvik.ee/ (20.10.2014)

  14. Sibul, H. (2007). Helle Sibul: „Minu mälestused sõjajärgsest raamatukogust.“- Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. Tallinn: Tallinna Keskraamatukogu, lk 108-110

  15. Tallinna Keskraamatukogu 1907–2007. (2007). Koost L. Viitol. Tallinn: Tallinna Keskraamatukogu

  16. Tammsaare Muuseumi fotokogu

  17. TEA entsüklopeedia. 5. kd. (2010). Tallinn : TEA Kirjastus, lk 14

  18. Tomann, V. (2011). Õhutemperatuur : õpiobjekt http://agromet2.weebly.com/ (08.10.2014)

  19. Vikipeedia (2014). http://et.wikipedia.org/wiki/Helene_Ranna (08.10.2014)

  20. Vikipeedia (2014). http://et.wikipedia.org/wiki/Petseri_klooster (23.10.2014)

  21. Vikipeedia (2013). http://et.wikipedia.org/wiki/Uudisleht (22.10.2014)

  22. Vikipeedia (2014). http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclovas_Biržiška (20.10.2014)