Chopin 200 banner
 • Esileht
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Aprillis 1829 kohtab Chopin Varssavi Konservatooriumis õppides laulja Konstancja (ka: Constantia, Constance) Gladkowskat (1810-1880). Fryderyk kirjutas neiu kohta oma sõbrale Tytus (Titus) Woyciechowskile: "…õnnetuseks on mul vist juba kujunenud oma ideaal, keda ma ustavalt teenin, kuid kellega ma poole aasta jooksul pole vahetanud ühtegi sõna; keda ma unes näen, kelle mälestusest sai minu kontserdi adagio…".

  Gladkowskale mõeldes kirjutas Chopin ka laulu "Soov" ("Oleksin päikene kõrgel taevakaarel…").

  KUULA: "Soov". Esitab Heli Lääts, EREO, dir. P. Saul
 • slide

 • KUULA: Klaverikontsert nr. 2 f-moll op. 21 III osa Allegro vivace. Esitab Šura Tšerkasski

  Vanemate korteris Krakovis esitas Chopin 1830. aasta 7. veebruaril oma f-moll klaverikontserdi mittetäieliku orkestriga, lisaks esitas ta ka teisi teoseid. Publiku seas olid Chopini õpetajad W. Žywny, J. Elsner, samuti poola helilooja Karol Kazimierz Kurpinsky (1785-1857). Ületades siiski oma vastumeelsuse suurele publikule esinemiste suhtes, esitas ta 17. märtsil 1830 Varssavis, Teatr Narodowy's, oma f-moll klaverikontserdi op. 21 (kirjutatud 1829). Publiku suuruseks oli 900 inimest.

  KUULA: Klaverikontsert nr. 1 e-moll op. 11 I osa Allegro maestoso. Esitab Maurizio Pollini

  1830. a kirjutas Chopin ka teise klaverikontserdi ja 22. septembril toimub selle e-moll, op. 11 klaverikontserdi esiettekanne Chopinide korteris. Kõlavad jällegi suured kiiduavaldused, öeldakse muuhulgas: "See teos on geniaalne…". • Sõbrad innustasid teda ette võtma pikema kontsertturnee, kuid Chopin ise kõhkles sellel teemal kaua – teda vaevasid halvad eelaimdused. Chopin otsustas vastumeelselt Varssavist lahkuda ning 11. oktoobril toimus hüvastijätukontsert Teatr Narodowy’s. Ettekandele tuli e-moll klaverikontsert. Veel kõlasid Suur fantaasia poola lauludele op. 13 ja Rondo à la krakowiak op. 14. 
  Teatr Narodowy
  1830. aasta lõpul (2. novembril) lahkus Chopin Varssavist, sõbrad andsid talle kaasa Poola mullaga täidetud laeka. 20-aastase Chopini eelaimdused, et ta lahkub kodumaalt igaveseks, said tõeks. • 1831 Pariisis

  Poola ülestõusu verine mahasurumine venelaste poolt põhjustas tema jäämise Pariisi. Kodumaa traagilist saatust kajastas Chopini klaverietüüd op. 10 nr. 12 c-moll alapealkirjaga "Revolutsiooniline". Poola ei pöördunud ta enam tagasi, kuid ka Prantsusmaast ei saanud tema kodumaad. Oma loomingus ja kiindumustes jäi ta elu lõpuni poolakaks.

  Kui Nicolas Chopin, Fryderyki isa, Poola jõudnuna ja jäänuna, võttis endale eesnime Mikolaj, siis Fryderyk Franciszeki eesnimedeks said tema enda soovil prantsuspärased Frédéric Francois - seda justkui ette aimates, et ta jääb Prantsusmaale ja kodumaale enam ei naase. Alati elegantselt riietuv Chopin tellis oma riided Vivienne’i tänava rätsepalt Dautremont’ilt. Chopini lemmikvärvideks oli kahvatuhall, lilla ja tumesinine. Oma kirjades on ta märkinud: "Ma eelistan lihtsust, elegantsust ja tagasihoidlikkust, vastukaaluks poe akendel näha olevatele tugevatele ja vulgaarsetele värvidele. Näiteks meeldib mulle pärlendav hall, mis pole labane ja eputav". Kirjas oma sõbrale palus ta: "Palun anna teada mu rätsepale Dautremont'ile, et ta õmbleks mulle paari halle pükse. ---- Samuti vajan ma musta, tagasihoidlikust kangast velvetvesti". Chopin kandis enamasti redingote'i, mis oli tol ajal kantav mantlimoodi jakk. Hoolikalt sidus ta siidkaelasideme kolmekordsesse sõlme ja tema kindad olid alati säravvalged. Chopin ei talunud vähimatki porijälge oma mustadel lakksaabastel, mis olid ühte värvi hallil satiinvoodril keebiga, millesse ta armastas end mähkida. Üürikabriolett ülitähelepaneliku kutsariga oli tal visiitide tegemiseks, sisseostudele ja oma õpilastele tunde andma minekuks. Selline eluviis oli aga suureks väljaminekute allikaks.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • maja Nohantis 1839. a suve veetis Chopin Nohantis, tundis seal aga eraldatust ja vajadust seltskonna järgi. Tol perioodil kirjutas ta mitmeid teoseid nagu Masurkad op. 41, Teine nokturn op. 37 Fis-duur, Eksprompt op. 36 ning ülejäänud kolm osa b-moll sonaadist op. 35.

  KUULA: Fantaasia f-moll op. 49 esitab Šura Tšerkasski

  Oma tolleaegseid, 1840-ndatel kirjutatud teoseid, eriti Fantaasiat f-moll op. 49 pidevalt viimistledes märkis Chopin: "Ma ei suuda anda neile piisavalt poolalikkust". 1843-44 suhe Sandiga mandus, seda eelkõige Chopini halva tervise pärast. Mais 1844 sai Chopin raske löögi osaliseks – suri tema armastatud isa.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

 • Fryderyk Chopin on kirjutanud põhiliselt klaverimuusikat, lisaks umbes 20 laulu, Variatsioonid flöödile ja klaverile G. Rossini ooperi "La cenerentola" "Non più mesta"-teemale ilma oopusenumbrita (1824), Klaveritrio g-moll op. 8 (1828/29) ja kolm teost klaverile ja tšellole: Introduction et Polonaise brillante, C-duur op. 3 (1829/30), Grand duo concertant E-duur Meyerbeeri ooperi "Robert le diable" teemadele ilma oopusenumbrita (1831) ja Sonaat g-moll op. 65 (1845/46).

  20 laulu, mis meieni on jõudnud, on loodud erinevate poola luuletajate tekstidele. Mõned nendest kõlavad masurkalaadselt. Kuigi Chopini laule poolakeelsete tekstidega ei saa kõrvutada näiteks Schuberti omadega, on need esimesed poola kunstlaulud suure muusikaajaloolise tähendusega.

  Teosed oopusenumbritega 1-65 on Chopin ise välja andnud. Oopusenumbrid 66-74 on postuumselt välja antud kirjastajate poolt.

  Klaverimuusikas on Chopin mitmel korral teerajajaks. Esimesena kirjutab ta sooloklaverile neli ballaadi – selle ajani tähendas ballaad teost häälele ja klaverile. Samuti arendab ta skertso suuremõõtmeliseks ja iseseisvaks teoseks, kus on kasutatud nii rondo kui ka lauluvormi, rikastades seda ka suurema vormi tunnustega. • Chopini klaveristiil on tugeva väljendusjõuga, väga omanäolise meloodikaga, mis suures osas põhineb poola folklooril või selle eripäral ja intonatsioonidel. On vähe heliloojaid, kelle loomingus mängiks rahvatantsud nii suurt rolli nagu Chopinil. Tema klaveriloomingus saavutavad poeesia ja suuri nõudeid esitav virtuoossus optimaalse ühtsuse. Romantismiajastu kõrgpunkti saavutab Chopin oma loomingu peenekoelise ornamentikaga. Teostest võib leida omanäolist, mitmekesist modulatsioonitehnikat, sageli tuleb ette ka dissonantse. Chopini kompositsioonitehnikas esineb näiteks sonaatides polümeloodilist (hääled on temaatiliselt üksteisest sõltumatud) ja polürütmilist kirjaviisi (Etüüd f-moll op. 25 nr. 2, Prelüüd fis-moll op. 28 nr. 8, Fantaasia-eksprompt cis-moll op. 66, Nouvelle etude nr. 1 f-moll). Harmoonia on rikas ja pidedest läbikantud. Samuti leiab Chopini teostest julget, tulevikku suunavat kromaatilisust, mis mõjutab näiteks vene heliloojat Aleksandr Skjabinit. Vaba polüfooniat ja kontrapunktilisi struktuure esineb eriti hilisemas loomingus (näiteks Nokturn H-duur op. 62 nr. 1, Masurka cis-moll op. 63 nr. 3).
 • 3 SONAATI
  Kui meenutada sonaati tema algses vormis (esimest korda mainitud 1600. a paiku), kus ta oli instrumentaalseks palaks (vastukaaluks kantaadile) ja võrrelda seda Chopini sonaatidega, siis on nendes küll võimalik vähe ühist leida. Siiski sonaat-allegro osa on oma jooned säilitanud: on pea- ja kõrvalpartii, nende vaheline pinge, aga repriis ei ole ekspositsiooni kordus ja teemad näiteks on varieeritud. Kuigi Chopin säilitab sonaadis erinevad osad (st. ei muutu üheosaliseks, nii nagu Lisztil), on ometi – eriti 2. ja 3. sonaadis - kõik osad üksteisega sisuliselt väga tihedalt seotud.
  Sonaat nr. 1 c-moll op. 4 (1827/28)
  Sonaat nr. 2 b-moll op. 35 (1837/39)
  Sonaat nr. 3 h-moll op. 58 (1844)

  KUULA: Sonaat nr. 2 b-moll op. 35 III osa Marche funebre esitab Murray Perahia
  KUULA: Sonaat nr. 3 h-moll op. 58 IV osa Finale esitab Murray Perahia
 • 4 BALLAADI
  Chopin toob esimesena klaverimuusikasse üle ballaadi eepilise vormi. Klaverile loodud ballaadide uus kuju tähistab ka uusi vormilisi ja sisulisi võimalusi: kontrastsed, jutustavad meloodiad ühendatakse muusikaliste seaduspärasuste järgi suuremate vormide tunnustega (isegi sonaadivormini välja). Ballaadides on mõjutusi ka Chopini kaasmaalaselt Adam Mickiewiczilt. Esimese ballaadi, g-moll op. 23, loob Chopin toetudes Mickiewiczi poeemi "Konrad Wallenrodi" (1828) dramatismile. Samuti oli teine ballaad f-moll op. 38 (1842) seotud kaasmaalase poeesiaga.
  Ballaad nr. 1 g-moll op. 23 (1835)
  Ballaad nr. 2 F-duur op. 38 (1839)
  Ballaad nr. 3 As-duur op. 47 (1841)
  Ballaad nr. 4 f-moll op. 52 (1842)

  KUULA: Ballaad nr. 3 op. As-duur 47 esitab Cédric Tiberghien
  KUULA: Ballaad nr. 4 f-moll op. 52 esitab Bella Davidovitš

 • 4 SKERTSOT
  Juba Mendelssohn vabastab skertso tsüklilise sonaadi osa seisundist, nii nagu see varem oli Beethoveni juures. Chopin jätkab seda ja arendab skertso suuremõõtmeliseks ja iseseisvaks teoseks, kus on kasutatud nii rondo kui ka lauluvormi, rikastades seda ka suurema vormi tunnustega.
  Scherzo nr. 1 h-moll op. 20 (1831/32)
  Scherzo nr. 2 b-moll [si-bemoll minoor] op. 31 (1837)
  Scherzo nr. 3 cis-moll op. 39 (1839)
  Scherzo nr. 4 E-duur op. 54 (1842)

  KUULA: Skertso nr. 1 h-moll op. 20 esitab Ivo Pogorelich
  KUULA: Skertso nr. 3 cis-moll op. 39 esitab Jacek Kortus

  4 IMPROMTU'D (EKSPROMPTI)
  Impromptu As-duur op. 29 (1837)
  Impromptu Fis-duur op. 36 (1839)
  Impromptu Ges-duur op. 51 (1842)
  Fantaisie-impromptu (kasutatakse ka nimetust Fantaasia-eksprompt) cis-moll op. 66 (1834)

  KUULA: Eksprompt op. 29 nr. 1 As-duur esitab György Cziffra
  KUULA: Eksprompt nr. 3 Ges-duur op. 51 esitab Bella Davidovitš
 • 21 NOKTURNI
  Eelkäijateks samanimelised John Fieldi (1782-1837) klaveripalad. Chopini nokturnid paistavad silma oma kõlaliste võimaluste rikkuse poolest - meloodiline täius ja klaveri kõlaliste võimaluste täiuslik ärakasutamine, tunnete ja tundmuste skaala on varjunditerikas. Chopini nokturne on loetud romantismi ajastu kõige täiuslikemateks lüürilisteks klaveripaladeks.

  KUULA: Nokturn nr. 8 Des-duur op. 27 nr. 2 esitab Brigitte Engerer
  KUULA: Nokturn Es-duur op. 9 nr. 2 esitab Brigitte Engerer
  KUULA: Nokturn nr. 9 H-duur op. 32 nr. 1 esitab Lidia Rev
  KUULA: Nokturn F-duur op. 15 nr. 1 esitab Maurizio Pollini
  KUULA: Nokturn Fis-duur op. 15 nr. 2 esitab Maurizio Pollini
 • 27 ETÜÜDI
  Klaverimuusika ajaloo seisukohast on Chopini etüüdide osa hindamatu. Üle aegade kehtivad, osaliselt ka Chopini poolt üles seatud tehnilised probleemid, on kokku sulatatud poeetilise ideederikkuse ja kõrge virtuoossusega – see kõik annab etüüdidele kordumatuse ja aegumatuse võlu.
  12 etüüdi op. 10 pühendatud Franz Lisztile (1829-32)
  12 etüüdi op. 25 pühendatud Marie d’Agoult’le (1835-37)
  Trois nouvelles etudes f-moll, As-duur, Des-duur ilma oopusenumbrita (1839)

  KUULA: Etüüd op. 10 nr. 3 E-duur esitab Frederic Chiu
  KUULA: Etüüd op. 10 nr. 12 c-moll ("Revolutsiooniline") esitab Frederic Chiu
  KUULA: Etüüd op. 10 nr. 6 es-moll esitab Louis Lortie
  KUULA: Etüüd op. 25 nr. 11 a-moll esitab Louis Lortie
  KUULA: Trois nouvelles études nr. 1 f-moll esitab Alexandre Tharaud
 • 26 PRELÜÜDI
  24 prelüüdi op. 28 (1836-38). Sarnaselt Johann Sebastian Bachi "Wohltemperierte Klavier"-iga (eesti k "Hästitempereeritud klaver", ka HTK) kirjutas ka Chopin oma op. 28 prelüüdid. Mõned prelüüdid on lühikesed, vaid 16-taktilised. Ühed on iseloomult kui etüüdid, teised jällegi nokturnilaadsed.
  Prelüüd cis-moll op. 45 (1841)
  Prelüüd As-duur (pühendatud Pierre Wolffile) ilma oopusenumbrita (1834)
  Prelüüd cis moll op. 45 (1841)

  KUULA: Prelüüd op. 28 nr. 3 G-duur esitab Vadimir Ashkenazy
  KUULA: Prelüüd op. 28 nr. 10 cis-moll esitab Vladimir Ashkenazy
  KUULA: Prelüüd cis-moll op. 45 esitab Aleksei Ljubimov
 • 58 MASURKAT
  Eriti Varssavis rahva lemmikuks olnud tants mazur saab Chopini loomingu kaudu tuntuks Mazurka nime all (masurka - eesti k). Taktimõõt 3/4, kiiremates tempodes masurkad on tantsulises karakteris, aeglasemad valsilaadsed. Masurka on poola rahvatants, mille juurde Chopin kogu oma loomingulise tegevuse jooksul ikka ja jälle tagasi pöördub. Siin on kasutatud väga mitmekülgselt ja omanäoliselt erinevaid seoseid modulatsioonilis-tehnilistes eripärades, pakkudes sellega järeltulijatele sajandivahetuseni impulsse ja eeskujusid. Masurka on ka Chopini viimaseks kirjutatud teoseks (op. 68 nr. 4 f-moll).

  KUULA: Masurka h-moll op. 33 nr. 4 esitab Frederic Chiu
  KUULA: Masurka a-moll op. 67 nr. 4 esitab Frederic Chiu
  KUULA: Masurka f-moll op. 68 nr. 4 esitab Frederic Chiu
  KUULA: Masurka a-moll ("Notre temps" ehk "Krakovi masurka") esitab Frederic Chiu
  KUULA: Masurka B-duur op. 7 nr. 1 esitab Frederic Chiu
  KUULA: Masurka f-moll op. 68 nr. 4 esitab Artur Rubinstein • 4 VARIATSIOONITSÜKLIT,
  sealhulgas ainus nelja käe teos - Variatsioonid - [Thomas] Moore'i teemale ilma oopusenumbrita (veneetsia laulu teemale. Eesti keeles on laul tuntuks saanud kui "Mu mütsil on kolm nurka") (1826).

  16 POLONEESI,
  sealhulgas Chopini kõige esimene teos Polonees g-moll (1817).

  KUULA: Polonees As-duur KK4a nr. 2 esitab Idil Biret
  KUULA: Polonees As-duur op. 53 esitab Rafal Blechacz

  18 VALSSI
  KUULA: Valss Es-duur op. 18 nr. 1 esitab György Cziffra
  KUULA: Valss a-moll op. 34 nr. 2 esitab György Cziffra
  KUULA: Valss Des-duur op. 64 nr. 1 "Minutivalss" esitab György Cziffra
  KUULA: Valss cis-moll op. 64 nr. 2 esitab György Cziffra
  KUULA: Valss As-duur op. 69 nr. 1 "L’Adieu" esitab György Cziffra
  KUULA: Valss E-duur op. posth. esitab György Cziffra
  KUULA: Valss a-moll op. posth. esitab György Cziffra • 4 RONDOT
  KUULA: Rondo C-duur op. 73a esitab Frederic Chiu

  17 ÜKSIKUT PALA
  Nt. Boolero, Tarantella, Berceuse, Barcarolle, Leinamarss, 3 Ecossaise'i, Cantabile B-duur jt.

  KUULA: Berceuse Des-duur op. 57 esitab Artur Rubinstein
  KUULA: Barcarolle Fis-duur op. 60 esitab Marta Argerich

  TEOSED KLAVERILE JA ORKESTRILE
  Klaverikontsert nr. 1 e-moll op. 11 (1830)
  Klaverikontsert nr. 2 f-moll op. 21 (1829)
  Oma kahes klaverikontserdis arendab Chopin oma klaveristiili virtuoosset osa. Hummeli, Moschelesi, Riesi ja Fieldi või Kalkbrenneri eeskujul (enamuses virtuoossete klaverikontsertide) on ka Chopini klaverikontsertides orkester ainult allutatud rollis, sellepärast on need tegelikult kontserdid orkestri saatel.

  KUULA: Klaverikontsert nr. 1 e-moll, op. 11 II osa Romance: Larghetto esitab Nikolai Demidenko
  KUULA: Klaverikontsert nr. 2 f-moll op. 21 I osa Maestoso esitab Nikolai Demidenko • Variatsioonid W. A. Mozarti "Don Giovanni" "La ci darem la mano"-teemale B-duur op. 2 (1827/28)
  Fantaasia poola teemadele A-duur op. 13 (1828)
  Rondo à la krakowiak F-duur op. 14 (1828)
  Andante spianato et Grande polonaise Es-duur op. 22 (1830/31), mida mängitakse tihtipeale soolopalana, pianist esitab seejuures ka orkestri sissejuhatava tutti-lõigu.

  KUULA: Andante spianato et Grande polonaise op. 22 esitab Louis Lortie

  Chopini klaveriteoste interpreteerimise kohta tsiteerib tema õpilane Wilhelm von Lenz (1809-1883): "Vasak käsi on kapellmeister (dirigent), ta ei tohi kõhelda ega kaotada pinda, tehke parema käega, mida tahate ja suudate."

  Interpretatsiooni kohta võib leida huvitavat ka Chopini teoreetilisest kirjatööst "Méthode des Méthodes" ("Meetodite meetod" - eesti k), mis on tema selles vallas ainus. Chopin töötas selle kallal viimased aastad oma elust, kuid kahjuks lõpetada ta seda ei jõudnud.

 • slide


 • Chopini kuju Varssavis
  Pianistide repertuaaris on Chopini looming üheks mängitavamaks ning oma tehnilisuse ja nüanssidega esitajale samas ka väljakutseks. Traditsiooniks on saanud Chopini-nimeliste konkursside korraldamine: Varssavis iga viie aasta järel alates aastast 1927 (vt konkurs.chopin.pl) ning Eestis Narvas alates 1997. a igal aastal (vt chopin.narva.ee).


 • 1. Brunel, Pierre. George Sand ja Frédéric Chopin : [vastandite kirg]. 2001
  2. 21 maailmakuulsat heliloojat : [koostanud Laura Grünberg ; toimetanud Katri Liivas]. [Tallinn] : Odamees, c2005 (Pärnu : Trükk)
  3. Пурталес, Ги де. Шопен. Москва : Классика-XXI, 2001
  4. Дулемба, Владислав. Шопен : перевод с польского. Челябинск : Урал, 2001
  5. Solovtsov, Anatoli. Chopin. Fryderyk Chopin : elu ja looming (vene keelest tõlkinud G. Toompea). Tallinn : Eesti Raamat, 1965 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda)
  6. Cawthorne, Nigel. Suurte heliloojate armuelu (inglise keelest tõlkinud Reet Kandimaa). [Tallinn] : Ersen, c2003 ([Tallinn] : Ühiselu)
  7. ClassicalM koduleht. [WWW] www.classicalm.com (11.03.2010)
  8. Music Academy Online koduleht. [WWW] www.musicacademyonline.com (11.03.2010)
  9. The Fryderyk Chopin Institute koduleht. [WWW] chopin.nifc.pl (11.03.2010)
  10. The Fryderyk Chopin University of Music koduleht. [WWW] www.chopin.edu.pl (11.03.2010)
  11. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõu, dotsent Toivo Nahkuri pianismi ajaloo loengumaterjal
  12. Шопен, Фридерик. Письма. Том 1 : [составление: Г. С. Кухарский] : 4-е изд., испр. и доп. Москва : Музыка, 1989
  13. Шопен, Фридерик. Письма : [в двух томах]. Том 2 : [составление, комментарии и статьи Г. С. Кухарского] : 3-е изд., испр. и доп. Москва : Музыка, 1984
  14. Aus dem Leben und Schaffen grosser Musiker. Heft 3, Glinka, Mussorgski, Tschaikowski, Chopin, Smetana, Dvořák, Verdi, Bizet, Grieg : [Redakteur] Annina Hartung. Berlin : Volk und Wissen, 1959
  15. Hartwig, Edward. Chopin-Konzert in Żelazowa Wola : [Album : Auswahl aus den Briefen Chopins von Wrobewska] : Einführung Regina Smendzianka. Berlin : Henschelverlag ; Warszawa : Arkady, 1975  1. www.wikipedia.org
  2. www.usc.edu
  3. www.librarything.com
  4. www.psm.vin.pl
  5. www.flickr.com
  6. www.hberlioz.com
  7. www.chopin.info.pl
  8. www.common.wikipedia.org
  9. www.portal.unesco.org
  10. www.chopin.nifc.pl
  11. www.museodelarte.blogspot.com
  12. www.skyscrapercity.com
  13. www.basilwalsh.wordpress.com
  14. www.picasaweb.google.com
  15. www.commons.wikimedia.org
  16. www.chrisputro.com
  17. www.educreuse23.a-limoges.fr
  18. www.pays-george-sand.com
  19. http://web.tiscali.it/empace/chopin.htm
  20. www.operasiempre.es
  21. www.georgesand.culture.fr
  22. www.connent.in.com
  23. www.kalejdoskop-chopin.pl
  24. Hartwig, Edward. Chopin-Konzert in Żelazowa Wola : [Album : Auswahl aus den Briefen Chopins von Wrobewska] : Einführung Regina Smendzianka. Berlin : Henschelverlag ; Warszawa : Arkady, 1975
  25. www.e-venise.com
  26. miniatury.wordpress.com
  27. www.tuluyhanugurlu.com
  28. www.chopin-musik.com
  29. www.psm.vin.pl