VALI SOBIV KIRJATÜÜP
Sisu ja menüü Sisu Menüü Sisu
 

Puuteparameetrite valik

Puutesisestuse parameetrid on kättesaadavad ja muudetavad Wacom'i juhtpaneelis.
Puutesisestus on sisse lülitatud kui on valitud juhtpaneeli vahelehel “PUUTEVALIKUD (TOUCH OPTIONS)”.

Puutesisestuse aktiveerimiseks tuleb asetada linnuke “ENABLE TOUCH INPUT (Luba puutesisestuse kasutamine)”

Puutefunktsioonide parameetrid määravad kiiruse taset graafikalaua tööpinnal liikumise või puudutamise ajal, kiirus peab sobima vajalike toimingite sooritamiseks - et graafikalaud saaks aru, mida teha soovid.

— Kursori ja navigeerimise kiiruse reguleerimine.
— Tuleb valida variant “AEGLASELT (Slow)”, et muuta kiirus madalamaks ja kasutada rohkem oma sõrmi.
— Kiire kursori liikumise ja vähema liigutuste hulga jaoks tuleb valida “KIIRE (Fast)”.
— Parameeter “TOPELTPUUDUTUSE KESTUS” lubab reguleerida topeltklõpsu sooritamise kiirust.
— Kontrollimiseks osuta kursor “TEST” piirkonda ja soorita topeltpuudutus. — Määra ka kerimise kiirust “KERIMIS-viipe (SCROLL touch gesture)” sooritamiseks.
— Kursori kiirenduse taseme valik.
Aeglase reageerimise jaoks tuleb valida “MADAL (LOW)”.
Kiirema jaoks - “KÕRGE (HIGH)”.
— Aja ja reageerimise kiirenduse seaded ei sõltu süsteemi seadetest.

Märkus.

Wacom'i juhtpaneelis tehtud muudatused ei mõjuta analoogilisi OS'i seadeid.
Ja vastupidi, süsteemi analoogiliste funktsioonide muutmine võib mõjutada Intuos Pro graafikalaua funktsioone.

KOHANDATUD (SEADISTATUD) PUUTEFUNKTSIOONIDE VALIK

— Oma isikliku puutesisestuse “viipekeele” loomiseks tuleb eelkõige valida juhtpaneeli vaheleht “MINU VIIPED (MY GESTURES)”.
— Puutefunktsioonid on kättesaadavad kui vastav seade on aktiveeritud. Konkreetne valik sõltub antud ajal valitud alammenüüst.
— Aseta ekraanikursor puutesisestuse parameetrile, et näha antud funktsiooni staatilist pilti.
— Kui konkreetne seade pole vaatamiseks (muutmiseks) valitud, siis kuvatakse järjestikku kõik seaded.