VALI SOBIV KIRJATÜÜP
Sisu ja menüü Sisu Menüü Sisu
 

Puutepliiatsi kasutamine

Graafikalaua tööpinnal saab kasutada 4 põhivõtet: osutamine, klikkimine, topelt klikkimine ja lohistamine. Kui taolise töövahendiga puudub kogemus, siis tuleb lihtsalt harjutada.

Märkus.

Graafikalaud ignoreerib puutesisestuse funktsioone, kui graafikalaua tundlikkuse piirkonda sattub puutepliiatsi otsik või selle kustutuskumm (ca 10 mm kaugusel tööpinnast).

Antud juhul tuleb lihtsalt tõsta pliiats ja käsi graafikalaua tööpinnast eemale puutesisestuse funktsiooni taastamiseks.
Juhusliku käepuudutuse korral tuleb puutesisestuse funktsioonid käsitsi välja lülitada, selleks vajuta ExpressKey nuppu, millele on määratud vastav funktsioon "TOUCH ON/OFF" (puutesisestus sees/väljas).
Puutepliiatsiga töötamise lõpetamisel vajuta vastavat ExpressKey nuppu.
Puutesisestuse funktsioonid saab välja lülitada ka graafikalaua juhtpaneelis.

KURSORI LIIGUTAMINE

Aseta puutepliiats graafikalaua tööpinna kohale ilma seda puudutamata.
Puuduta soovitud objekti vajutades 1 kord puutepliiatsi otsikuga.

KLIKKIMINE

Õrnalt puuduta ekraani või vajutage pliiatsi otsikuga küllaltki tugevalt, et klikk oleks arusaadav.
Topeltklikki sooritamiseks vajuta lülitit (vastava seadistuse juhul) või puuduta tööpinda 2 korda samas kohas.

KUSTUTAMINE

Kustukummi kasutamine on samalaadne kui tavalise pliiatsi korral.
Kuid see toimib vaid neis rakendustes, mis toetavad seda.

LOHISTAMINE

Objekti lohistamiseks tuleb osutada vastavale objektile (1 kord puudutada) ja libista pliiatsi otsikuga mööda tööpinda.

PUUTEPLIIATSI KALLUTAMINE

Graafikalaud saab aru, kui puutepliiats on kallutatud. See võimaldab kontrollida soovitud joone kuju ja jämedust seda funktsiooni toetavates rakendustes.
See meenutab tööd aerograafiga: kui pliiats on püstasendis - joon on peen, kui kallutatud - lai.
Mõned rakendused võimaldavad kasutada kaldenurga muutmist pintsli parameetrite muutmiseks - laiuse, värvi ja läbipaistvuse.
Kaldenurka saab reguleerida seadistades graafikalaua juhtpaneelis.

SURVETUNDLIKKUS

Puutepliiats reageerib mistahes pööretele ja erinevatele liikumisnüanssidele.
See võimaldab luua üsna realistlikud pliiatsijooned ja pintslitõmbed vastavat funktsiooni toetavates rakendustes.
Joonistamiseks või teksti sisestamiseks vastavalt seadistatud tundlikkuse korral tuleb liigutada puutepliiatsit, osutades erinevat survet.
Jämedama joone või tihedama värvi saamiseks - suurenda survet, peenema joone või värvi tiheduse vähendamiseks - vähenda survet.
Mõned rakendused vajavad ka vastavate vahendite valimist.
Survetundlikkust saab seadistada graafikalaua juhtpaneelis.

KÜLGLÜLITI ("KIIGE") KASUTAMINE

Külglülitit saab programmeerida kahe funktsiooni jaoks. Lüliti nuppu saab kasutada kui puutepliiatsi otsik asub 10 mm piires graafikalaua tööpinnast. Nupu kasutamiseks ei pea puudutama tööpinda puutepliiatsi otsikuga. Külglüliti nuppude vaikeseaded:
 • Ülemine nupp: topeltklikk. See on lihtsam kui topeltpuudutus puutepliiatsiga
 • Alumine nupp: klikk parema hiireklahviga. Selle nupu vajutamisel avaneb vastava objektiga (näiteks mõne programmiga) seotud kontekstmenüü.
  Soovitus. Dokumendi või pildi lohistamiseks suvalises suunas aktiivse akna piires määra soovitud väärtus ümberlülitamise funktsiooni jaoks "PAN/SCROLL".
  Seejärel vajuta ja hoia puutepliiatsi nuppu ja liiguta puutepliiatsi otsikut mööda tööpinda, et liigutada pilti.
  Kui pilt on soovitud kohas, lase puutepliiatsi klahv lahti või eemalda puutepliiatsi otsik tööpinnalt.
  Mõnede rakenduste akendes puutepliiatsi otsiku liikumise korral liigub dokument täpselt järgides ekraani kursorit, teistes aga samas suunas.
  Uute funktsioonide määramiseks tuleb kasutada graafikalaua juhtpaneeli osa "CUSTOMIZING TOOL BUTTONS" (töövahendite nuppude seadistamine)