VALI SOBIV KIRJATÜÜP
Sisu ja menüü Sisu Menüü Sisu
 

Nuppude ja klahvide funktsioonid. Täpsus, ekraanid, režiimide ümberlülitamine, kustutamine

Nuppude ja klahvide funktsioone saab defineerida vastavalt oma soovidele ja vajadustele.
Selleks tuleb kasutada Graafikalaua juhtpaneeli.
Seadistada saab:
ExpressKeys klahve, puuterõngast (Touch Ring), ringmenüü (Radial Menu) ja töövahendite nuppusid ja klahve (pliiatsid, hiired, etc).

TÄPSUS, EKRAANID, REŽIIMIDE ÜMBERLÜLITAMINE, KUSTUTAMINE

PRECISION MODE
TÄPSUSE REŽIIM
Puutepliiatsi otsiku asukoha ümber oleva ala mõõtude muutmine nii, et teatud distantsi läbimiseks ekraanil tuleb puutepliiats liigutada tavalisest kaugemale.
Antud funktsioon on mõeldud väga hoolika ja täpse töö jaoks või täpsete pintslijoonte saamiseks.
Selle funktsiooni määramisel mõnele nupule, saab määrata täpsuse taset.
    Aktiveerimiseks:
  • Laialdaseks kasutamiseks lülita sisse Täpsuse režiim (PRECISION MODE), vajutades selle vahendi nuppu, millele on määratud see funktsioon.
  • Tavarežiimi naasmine toimub korduval nupu vajutamisel.
  • Kiire redigeerimise jaoks vajuta ja hoia selle vahendi nuppu, millele on määratud see funktsioon.
  • Kaardistamise tavarežiimi naasmiseks lase nupp lahti.
Selle tööriista hiirerežiimis kasutamisel, liigub ekraanikursor nii nagu oleks kiirendus välja lülitatud ja kiirus madal.
DISPLAY TOGGLE
EKRAANIDE ÜMBERLÜLITAMINE
Mitme monitoriga süsteemides võimaldab see ümber lülitada Graafikalauа jooksvat kuvamise piirkonda ja ekraanikursorit erinevate ekraanide vahel. Selleks tuleb vajutada ExpressKeys klahvi, milllele on määratud see funktsioon.
MODE TOGGLE...
REŽIIMIDE ÜMBERLÜLITAMINE....
Ümberlülitamine puutepliiatsi (pen mode) ja hiire (mouse mode) režiimi vahel.
Hiire režiim (mouse mode) – kursori ekraanil liikumise viis. Asetades Intuos Pro tööriista graafikalauale saab liigutada kursorit “võta ja liiguta” (pick up and slide) meetodil, nii nagu tavalise hiire kasutamisel.
Seda nimetatakse SUHTELISEKS POSITSIONEERIMISEKS.
Puutepliiatsi režiim (pen mode) - kursori ekraanil liikumise viis puutepliiatsi abil. Kursor liigub täpselt nii nagu puutepliiats.
See on ABSOLUUTNE POSITSIONEERIMINE.
Töövahendi nupu esmakordsel defineerimisel “MODE TOGGLE (režiimide ümberlülitamine)” jaoks ilmub dialoogaken “MODE TOGGLE (hiire režiim)”, mille abil saab seadistada hiire kiirust ja kiirendust.
    Sealt leidub:
  • Hiire režiimis oleva ekraanikursori kiiruse määramine
  • Hiire režiimis oleva ekraanikursori kiirenduse määramine
Juurdepääs hiire režiimile leidub mitmes kohas graafikalaua juhtpaneeli abil.
Kuid iga seadistatava töövahendi või rakenduse jaoks on võimalik sisestada ainult 1 väärtus “HIIRE KIIRUS” ja “HIIRE KIIRENDUS”.
Parameetrid hiire režiimis ei sõltu süsteemi parameetridest.
ERASE
KUSTUTA
Aktiveerib puutepliiatsi otsiku tööd kustukummina kustutamise funktsiooni toetavates rakendustes.
Märkus.

Wacom'i juhtpaneelis tehtud muudatused ei mõjuta analoogilisi OS'i seadeid.
Ja vastupidi, süsteemi analoogiliste funktsioonide muutmine võib mõjutada Intuos Pro graafikalaua funktsioone.