VALI SOBIV KIRJATÜÜP
Sisu ja menüü Sisu Menüü Sisu
 

Nuppude ja klahvide funktsioonid. Kerimine, suumimine, rakendused, puutefunktsioonid

Nuppude ja klahvide funktsioone saab defineerida vastavalt oma soovidele ja vajadustele.
Selleks tuleb kasutada Graafikalaua juhtpaneeli.
Seadistada saab:
ExpressKeys klahve, puuterõngast (Touch Ring), ringmenüü (Radial Menu) ja töövahendite nuppusid ja klahve (pliiatsid, hiired, etc).

KERIMINE, SUUMIMINE, RAKENDUSED, PUUTEFUNKTSIOONID

AUTO SCROLL/ZOOM
AUTOKERIMINE / SUUMIMINE
Lubab seadistada PUUTERÕNGASt suumimise funktsiooni jaoks enamikes graafikarakendustes ja kerimise jaoks enamikes muudes rakendustes.
SCROLL
KERIMINE
Lubab seadistada PUUTERÕNGASt (Touch Ring) ainult kerimiseks.
ZOOM
SUUMIMINE
Lubab seadistada PUUTERÕNGASt (Touch Ring) ainult suumimiseks.
SHOW DESKTOP
KUVA TÖÖLAUD
Võimaldab peita kõik aknad ja näha töölauda.
SWITCH APPLICATION
RAKENDUSTE ÜMBERLÜLITAMISE
Avab rakenduste ümberlülitamise dialoogakna.
OS's Windows 7 ja Vista Aero liidesega aktiveerub Flip 3D.
OPEN/RUN...
AVA / KÄIVITA
Dialoogaken, kus saab valida rakendust, faili või stsenaariumit käivitamiseks.
Vajuta BROWSE (lehitse/otsi) ja otsi vajalik rakendus, fail või stsenaarium.
Kui on valitud Ringmenüü, kuvatakse ka seda.
TOUCH ON/OFF
PUUTEFUNKTSIOONID: SISSE/VÄLJA
TOUCH ON/OFF on kasulik puutepliiatsi kasutamisel ja soovil kasutada ainult pliiatsiga sisestamise režiimi.
Ajutiselt saab puutefunktsioonid välja lülitada vastava ExpressKeys klahviga, millele on määratud TOUCH ON/OFF funktsioon.
INK TOGGLE (Mac)
TINT SISSE/VÄLJA (ainult Mac'le)
Tindi(värvi) funktsiooni sisse-välja lülitamine.
See tindifunktsioon (INK) saab automaatselt aru käsitsi kirjutatud tekstist ja muudab selle trükitekstiks.
Antud toiminguteks peab olema sisse lülitatud parameeter “Handwriting” (käsitsi kirjutamine). Rohkem infot Mac'i kasutusjuhendis.
EXPOSE (Mac)
EKSPONEERIMINE (ainult Mac'le)
Avatud akende kuvamine plaatidena (tiles).
Selle parameetri juurdepääsuks vali KEYSTROKE...(KLAHVI VAJUTAMINE...), seejärel vajuta dialoogaknas ADD SPECIAL (LISA ERILISED).
PRESSURE HOLD
RÕHU HOIDMINE
Olemasoleva surve taseme säilitamine kuni nupp on vajutatud.
Näiteks saab joonistada survetundlikkuse kasutamisega, kuni pole leitud soovitud pintslisuurust.
Peale selle saab vajutada nuppu ja jätkata pintsliga joonistamist kuni nupp on vajutatud.