VALI SOBIV KIRJATÜÜP
Sisu ja menüü Sisu Menüü Sisu
 

Graafikalaua ja ekraani seosed ja paigutus (kaardistamine)

Vaikimisi on kogu tööpind ekraanil nähtav.
Et määrata ekraani ja tööpinna vastavused, ava graafikalaua juhtpaneel ja vali "Mapping".
Tähelepanu! "Orientatsiooni" parameetrid kehtivad kõikide vahendite ja rakenduste suhtes.

Valik "Mode" (režiim) määrab ekraani kursori käitumist.

"Pen" (pliiats)

kursor liigub vastavalt puutepliiatsi liikumisele. See on nn "absoluutne positsioneerimine" ja on vaikimisi kasutusel.

"Mouse" (hiir)

kursor on "võtan ja liigutan" režiimis, täpselt nii nagu kasutaks tavalist hiirt.

Ekraani ala.

Et määrata graafikalauaga seotud monitori ekraani ala (osa) - see ekraani osa, mis vastab graafikalaua tööpinnale , tuleb valida "Mapping" ja sealt "SCREEN AREA".

Graafikalaua tööpinna ala.

Et määrata monitori ekraani alaga (osaga) seotud graafikalaua tööpinna ala, tuleb valida "Mapping" ja sealt "TABLET AREA".

 • FULL - graafikalaud kuvatakse arvuti töölaua täispinnal. See on ka vaikeseade.
 • MONITOR - graafikalaud kuvatakse valitud monitori täisekraanil. Kui on mitu monitori, siis antud optsioon on kättesaadav iga leitud monitori jaoks.
 • PORTION - uues dialoogaknas valige ekraani osa määramise viis:
  -   venita hiire abil ülemises kihis oleva pildi nurgad
  -   vali nupp "CLICK TO DEFINE SCREEN AREA" ja liiguta kursor järgides võimalikke teateid
  -   sisesta koordinaadid
Kui on seadistatud "PORTION", võib juhtuda, et juurdepääsuks ülejäänud ekraani osadele tuleb kasutada mingit muud sisendseadet.
 • FULL - kasutusel on graafikalaua kogu tööpind. See on ka vaikeseade.
 • PORTION - uues dialoogaknas vali graafikalaua tööpinna osa määramise viis:
  -   venita ristküliku nurgad nii, et välja valitud ekraani alal “peegelduks” soovitud graafikalaua tööpinna osa.
  -   vali nupp "CLICK TO DEFINE TABLET AREA" ja kasuta sobivaid vahendeid graafiklaual, et panna paika soovitud graafikalaua tööpinna osa, kindlasti tuleb järgida võimalikke teateid
  -   sisesta koordinaadid
"FORCE PROPORTIONS" ei ole valitud Kui "FORCE PROPORTIONS" (proportsioonide sundmääramine) ei ole valitud, võib mõõtude suhe olla rikutud. Kogu välja valitud graafikalaua pind “peegeldub” välja valitud ekraani pinnal.
Kuid joonistades graafikalaual ringi võib juhtuda, et ekraanile ilmub mitte ring, vaid ovaal.
Selline käitumine on valitud vaikeseadeks kõikide vahendite jaoks.

"FORCE PROPORTIONS" on valitud Kui "FORCE PROPORTIONS" (proportsioonide sundmääramine) on valitud, eksisteerib õige mõõtude suhe.
Kui joonistad graafikalaual ringi, siis ilmub ekraanile ring.
Kuid sõltuvalt teistest parameetritest võib juhtuda, et mõnda tööpinna osa pole võimalik kasutada.

Märkus. Kuigi Intuos Pro on optimeeritud 16:10 proportsioonide kasutamiseks, suudavad vaikeseaded automaatselt reguleeruda ka muude proportsioonide kasutamiseks.